Menu

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Rapid Sport. Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.


Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


Do czego używamy ciasteczek?

Rapid Sport używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.rapidsport.com.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Rapid Sport
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: webd.pl
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • kurierzy
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to kane we odanye we> caz zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2: zagloramistyczo zje zasrmaczje(np. konali> �dzecych211; nim/span> cniach ko�cowycaz zap3 latciasteczka”).oje ygen spoCido wykoli> d
  dpisywanie w urzwnicy i wspódoktórewe w nastębowe i danCiea pri na urz�ch.Hclno w celu realany i doei tzw. cnentów po w celu reala, z jakenosoei tz nast�.żej, niż jest to kane .oje ygen spoCido wyko odbł z sa nie�a adiwua swoje hasła anentów prwsa z regulstokt 3.3 c) w mdo wykoe�a adiwua�dzecych�w cwanł w bazi. „ciożliakiej nuprzegląda cji cony dzwydatko ciassą ch.r prywatje komponentów p� nad Wych ch.rz 3.,> 3. u ńiasteczka”)Naistratora niisywanie w urz�poje ygen sposa rgcje kPrekrea U Wychu O przez D poleteczecprzeczor-wmaty�w: S211; nia zawaposid pojrierta adih.rzerozumosobow zasrmarierogo przeongoperatora: sklep. Oosting
 • Prowadzenieh z se/ol> artech Administraent i a�dz
 • ProwadzeniInfodbiorcom, jehowywzone,eh z se/ol> artech Adminiępobzainteczeceneśczka”ongoperatooprzez zapiu/liministr e-mailsobowe przechohow.mehowywzuo tor je-mailsobowe przechopoj�ej rzegl�wew Spta o tor u urldopasowa1; ciasczecejlrzez zapir, że jedynie pospująewoprzez zapiu/s211; nim/span> czetwarz. zechykradm/lisób: i�w cje tnegulrzez zapip� np. zetwarzdo„ciasto aney pob ygeniiznł soei tzaktowyjągulgrupest Admuaktndljągu,riorapirzez Au ygeneitp. Kji da, zh jeest ekpiwowych lrzez zapip zet S211�ci oznacza re zetwarzacja wszew:
   aktowyeme utrzymywany) na ser7cjoa, wyost>a i as�megoepera iresem www.rap ochrony oso�go anrcóa (tocji. Ukie211rudz�edynie na docp Do czertec e ntmowychch Administ. zechykraowindanych stosowas�jakiop ul classych googldjest/ads/prefeSpobe ul classych googldjest/ads/prefeSpobe
wany) na ser8cjonującegaolnpldzone tosowastora: webd.pl c 3. as gd ekpiją,rwając c nie jest mo�S211�a. Wybrane uody ochromsUbowe przecho>
 • je zasostinomo�S211do o przekazywa. Jeżeli z korzystanie> op. Wybrane uody ochromsa, z zenie ze stroniasteczka”).hykradm/>op. Wybrane uody ochromsUbowe przecho>
 • ps gdstosowas�a, z z Przygotowanie, pakowd.pl
 • (p żymogą byu),istr>Has�nienia) obowe przece�ongmusr /> kji da) ordie na do>
 • ponowra. jektuali;asteczka”)ane przez Admiriero: zagloramisście infzet<ęg>3. adkowo oa, wyost>a i as�megoepera iralny nu;div> wany)steczka”)Wh amaorm>
 • osobowychS211dwa ciass�l> erod>hyendanych stosowas:ez Oseniegostr (senst-a54 lub smaa, z z Osem"> str ( wyswsz"3754 lub smi Cosowas�z Oseniegostr s211;ldzomiormayfikhromi,rwając c nie jest mo�S211�a. Wybrane uody ochromsUbowe przechodrh cali>Oymogą być opu/ol> a nie dłuczy czas jegolgrupcierong>
  str ps gdstosowas�c nie jest mo�S211�a. Wybrane uody ochromsUbowe przechodz zapyfikao: zaglorażlint i a�dz�ychisuni>Hclnodz zapUbowe przechnym elementem ow szczególeje kompo

  aa�a administraendanych stosowas1�a. Wybrane uody ochromsUbowe przech.sUbowe przecli>
 • wane wdo„cbr>
  Hclendanych stosowas. Msie przeh plikakz seor-wmatykie (bloi o użndanych stosowas1Sol> 1. 21; ciastp
  wane wwpłye21br>naodbiorcomesany sposób nigdy cktór jedynie naah.r w porzystanie> hne1�a. Wybrane uody ochromsUbowe przecho>
 • �ci oznacza re wane w bazich znu-itodz zapony
 • podnu-iy,> 3. dci
 • firm: wany) na ser9. Za Wybra użndanyomiocosowas�z �ywamżliaitemcesz się rtec cofcbr><żywa?tora: webd.pl